Fler än 700 000 personer får sitt dricksvatten från Göta älv och Vänersborgsviken i Vänern. Därför behöver vattnet skyddas. Det föreslagna Göta älv- och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde (Gävso) sträcker sig över sex kommuner utmed älven. Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Ale, Kungälv och Göteborg.