Fler än 700 000 personer får sitt dricksvatten från Göta älv och Vänersborgsviken i Vänern. Därför är området värt att skyddas. Göta älv- och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde (Gävso) sträcker sig över sex kommuner utmed älven. Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Ale, Kungälv och Göteborg. På den här hemsidan finns allt om vattenskyddsområdet Gävso. Detaljerad karta, föreskrifterna, vanliga frågor och svar och vart du ska vända dig om du har ytterligare frågor.