Fler än 700 000 personer är beroende av Vänersborgsviken och Göta älv för att få tillgång till dricksvatten. Att trygga möjligheten att använda Vänersborgsviken och Göta älv som vattentäkter, både idag och i framtiden är en självklarhet. Detta görs bland annat genom att skapa vattenskyddsområde med tillhörande bestämmelser, kallade vattenskyddsföreskrifter. Syftet är att minska risken för att vattnet blir så förorenat att det inte är lämpligt att göra dricksvatten av det.

Göta älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde är ett samarbetsprojekt där sex kommuner gemensamt arbetat fram ett förslag till vattenskyddsområde med vattenskyddsföreskrifter. Redan idag finns ett vattenskyddsområde som ger Göteborgs vattentäkt i Göta älv visst skydd. Det vattenskyddsområde som nu föreslås skapar också ett skydd för Kungälvs, Lilla Edets, Trollhättans och Vänersborgs vattentäkter i Göta älv och i Vänersborgsviken. Samtidigt stärks skyddet för Göteborgs vattentäkt.

De kommuner som ingår i samarbetet kring det gemensamma vattenskyddsområdet är Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Ale, Kungälv och Göteborg. Här får invånarna helt eller till stor del sitt dricksvatten från Vänersborgsviken och Göta älv. Ale kommun har ingen egen vattentäkt i Göta älv utan försörjs via vattentäkter i Göteborg och Kungälvs kommuner. Flera andra kommuner i regionen får också del av det dricksvatten som kommer från området.

På den här hemsidan hittar du all nödvändig information om förslaget till vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter.

Att skapa ett vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter för Vänersborgsviken och de delar av Göta älvdalen som inte redan omfattas av vattenskyddsområde är en del i ett större arbete för att trygga möjligheten att använda vattentäkterna för produktion av dricksvatten. Sanering av mark som är kraftigt förorenad och att ha beredskap för att kunna stoppa utsläpp av föroreningar vid olyckor är exempel på vattenskyddsarbeten som de aktuella kommunerna redan jobbar med.


För ytterligare information

Klicka på länken här nedan för svar på andra vanliga frågor. Om du fortfarande undrar över något kan du höra av dig till din kommun.

Klicka på länken för svar på andra vanliga frågor.

Om du inte hittar svaret på din fråga kan du höra av dig till din kommun.