Vänersborgs kommun

David Tengberg

Tel: 0521-721230

E-post: david.tengberg@vanersborg.se

Trollhättan stad

Emma Hansson

Tel: 0520-495987

E-post: emma.hansson@trollhattan.se

Lilla Edets kommun

Kristian Nordström

Tel: 0520-65 96 71

E-post: kristian.nordstrom@lillaedet.se

Ale kommun

Karin Dickens
kommunikationssamordnare

Tel: 0303-70 33 44

E-post: karin.dickens@ale.se

Kungälvs kommun

Martin Hollertz
Teknisk chef

Tel: 0303-23 80 00

E-post: martin.hollertz@kungalv.se

Göteborgs stad - Kretslopp och vatten

Helena Wall
Kommunikationschef

Tel: 031-368 72 67

E-post: helena.wall@kretsloppochvatten.goteborg.se