Vänersborgs kommun

David Tengberg

Tel: 0521-721230

E-post: david.tengberg@vanersborg.se

Trollhättan stad

Emma Hansson

Tel: 0520-495987

E-post: emma.hansson@trollhattan.se

Lilla Edets kommun

Kristian Nordström

Tel: 0520-65 96 71

E-post: kristian.nordstrom@lillaedet.se

Ale kommun

Kontaktcenter i Ale kommun

Tel: 0303-33 00 00

E-post: kommun@ale.se

Kungälvs kommun

Martin Hollertz
Teknisk chef

Tel: 0303-23 80 00

E-post: martin.hollertz@kungalv.se

Göteborgs stad

Stadens Kontaktcenter

Tel: 031-365 00 00

E-post: goteborg@goteborg.se