Hantering av personuppgifter

GÄVSO följer den lagstiftning som finns på området, General Data Protection Regulation, och förkortas GDPR.

Syftet med lagen är att skydda individens rätt till privatliv som är en grundläggande mänsklig rättighet. Privatpersoners integritet får inte kränkas i samband med att personuppgifter behandlas. Det betyder att vi får behandla dina personuppgifter enbart om det finns stöd i lag eller om du har godkänt det.

När du skickar in dina synpunkter får du lämna ett antal personuppgifter. Till exempel namn, adress, organisation med mera.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behöver uppgifter om dig för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag när du har skickat in dina synpunkter. All behandling sker utifrån väl motiverad grund och vi lämnar inte några uppgifter vidare i kommersiella sammanhang. Om vi behöver behandla dina personuppgifter av en annan anledning än den ursprungliga, så får du information om det innan en ny behandling påbörjas.

Hur hanterar vi dina uppgifter?
Vi följer alltid de grundläggande principer som finns i dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att du har rätt att veta vilka uppgifter vi behandlar om dig, att dina uppgifter är säkra hos oss och att vi inte använder dina personuppgifter för andra syften än vad vi har angett. Vi behandlar inte heller fler personuppgifter än vad som behövs eller sparar dem längre tid än nödvändigt. Läs mer i Dataskyddsförordningen, artikel 5.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter tills dess att ändamålet med behandlingen är uppfyllt. Efter det använder vi inte dina uppgifter i den dagliga verksamheten mer.

Allmänna handlingar
Kommunerna som står bakom gavso.se omfattas av offentlighetsprincipen. Det betyder att personuppgifter som kommer in till oss i princip alltid är allmänna handlingar. Vem som helst har rätt att begära ut dem och läsa dem, om de inte omfattas av sekretess, det vill säga är hemliga. Uppgifter som omfattas av sekretess är bland annat människors personliga eller ekonomiska förhållanden samt hälsa.