För dig som vill veta mer om bakgrunden till förslaget

I arbetet med att ta fram vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter för Göta älv och Vänersborgsviken har ett omfattande så kallat tekniskt underlag tagits fram. Det tekniska underlaget kommer i ett senare skede att vara ett viktigt underlag när länsstyrelsen får ansökan om att fastställa vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter. Den som är nyfiken och vill veta mer om bakgrunden till det förslag som nu informeras till berörda kan ta del av den tekniska informationen som finns samlat i underlagen A-G på denna sida.

 

file

A Läsanvisning

PDF-dokument · 431,56 KB

file

B Beskrivning av vattentäkterna

PDF-dokument · 802,96 KB

file

C Riskanalys

PDF-dokument · 434,69 KB

file

D Åtgärder

PDF-dokument · 424,77 KB

file

E Utformning av vattenskyddsområde

PDF-dokument · 1,28 MB

file

F Motiv till vattenskyddsföreskrifter

PDF-dokument · 594,23 KB

file

G Konsekvensbeskrivning

PDF-dokument · 261,39 KB

file

Info om förslaget till organisationer

PDF-dokument · 242,43 KB

file

Informationsredogörelse

PDF-dokument · 3,14 MB